• Politika e privatësisë

Politika e privatësisë

Ne kemi respekt të plotë për privatësinë tuaj dhe e dimë se mund të keni shqetësime në lidhje me privatësinë tuaj.Shpresojmë se përmes kësaj politike të privatësisë, ne mund t'ju ndihmojmë të kuptoni informacionin personal që mund të mbledhë faqja jonë e internetit, si përdoret, si mbrohet dhe të drejtat dhe zgjedhjet tuaja në lidhje me informacionin tuaj personal.Nëse nuk jeni në gjendje të gjeni përgjigjen që kërkoni në këtë politikë të privatësisë, ju lutemi na pyesni drejtpërdrejt.Email kontakti:info@huisongpharm.com

Informacioni i mundshëm i mbledhur

Kur ju na jepni vullnetarisht informacione personale, ne do të mbledhim informacionin tuaj personal për qëllimin e mëposhtëm

Informacioni i kontaktit të biznesit/profesionistit (p.sh. emri i kompanisë, adresa e emailit, numri i telefonit të biznesit, etj.)

Informacioni personal i kontaktit (p.sh. emri i plotë, data e lindjes, numri i telefonit, adresa, adresa e emailit, etj.)

Informacion në lidhje me informacionin e identifikimit të rrjetit të cilësimeve tuaja (p.sh. adresa IP, koha e hyrjes, cookie, etj.)

Hyni në statusin/kodin e statusit HTTP

Sasia e të dhënave të transferuara

Kërkohet akses në faqen e internetit

Informacioni personal do të përdoret për/për:

• Ju ndihmojë të hyni në faqen e internetit

• Sigurohuni që uebfaqja jonë të funksionojë siç duhet

• Analizoni dhe kuptoni më mirë përdorimin tuaj

• Përmbushni kërkesat e detyrueshme ligjore

• Hulumtimi i tregut të produkteve dhe shërbimeve

• Tregu i produktit dhe shitjet

• Informacioni i komunikimit të produktit, duke iu përgjigjur kërkesave

• Zhvillim i produktit

• Analiza statistikore

• Menaxhim Operacionesh

Ndarja e informacionit, transferimet dhe zbulimi publik

1) Për të arritur qëllimet e përshkruara në këtë politikë, ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me marrësit e mëposhtëm:

a.Kompanitë dhe/ose degët tona të lidhura

b.Në masën e arsyeshme të nevojshme, ndajeni me nënkontraktorët dhe ofruesit e shërbimeve të besuar nga ne dhe përgjegjës për përpunimin e informacionit tuaj personal nën mbikëqyrjen tonë, në mënyrë që ata të mund të kryejnë funksionet e tyre për të arritur qëllimet e lejuara më sipër.

c.Stafi qeveritar (P.sh.: agjencitë e zbatimit të ligjit, gjykatat dhe agjencitë rregullatore)

2) Përveç rasteve kur është rënë dakord ndryshe në këtë politikë ose kërkohet nga ligjet dhe rregulloret, Huisong Pharmaceuticals nuk do të zbulojë publikisht informacionin tuaj personal pa pëlqimin tuaj të qartë ose me sugjerimin tuaj.

Transferimi ndërkufitar i informacionit

Informacioni që ju na jepni nëpërmjet kësaj faqeje interneti mund të transferohet dhe të aksesohet në çdo vend ose rajon ku ndodhen filialet/degët ose ofruesit tanë të shërbimeve;duke përdorur faqen tonë të internetit ose duke na dhënë informacionin e pëlqimit (siç kërkohet nga ligji), do të thotë që ju keni rënë dakord të transferoni informacionin tek ne, por kudo që të dhënat tuaja të transferohen, përpunohen dhe aksesohen, ne do të marrim masa për të siguruar transferimi juaj i të dhënave është i siguruar siç duhet, ne do t'i mbajmë të dhënat tuaja personale dhe të dhënat konfidenciale, kërkojmë rreptësisht që palët tona të treta të autorizuara të ruajnë dhe përpunojnë informacionin dhe të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale, në mënyrë që informacioni juaj personal të jetë në përputhje me kërkesat e aplikueshme ligjet dhe rregulloret dhe jo më pak se mbrojtja e kësaj politike të mbrojtjes së informacionit.

Mbrojtja dhe ruajtja e informacionit

Ne do të marrim masat e duhura, menaxhimin dhe masat mbrojtëse teknologjike, duke përfshirë përdorimin e teknologjisë standarde të industrisë së kriptimit të informacionit për të enkriptuar dhe ruajtur informacionin tuaj, në mënyrë që të mbrojmë konfidencialitetin, integritetin dhe sigurinë e informacionit që mbledhim dhe ruajmë për të parandaluar aksidentalisht ose humbje, vjedhje dhe abuzim, si dhe akses të paautorizuar, zbulim, ndryshim, shkatërrim ose çdo lloj tjetër trajtimi të paligjshëm.

Të drejtat tuaja

Në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi për privatësinë e të dhënave, në parim ju keni të drejtat e mëposhtme

E drejta për të ditur për të dhënat tuaja që ruajmë:

E drejta për të kërkuar korrigjime ose për të kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja:

E drejta për të kërkuar fshirjen e të dhënave tuaja në rrethanat e mëposhtme:

o Nëse përpunimi ynë i të dhënave tuaja shkel ligjin

o Nëse mbledhim dhe përdorim të dhënat tuaja pa pëlqimin tuaj

o Nëse përpunimi i të dhënave tuaja shkel marrëveshjen mes jush dhe nesh

o Nëse nuk jemi më në gjendje t'ju ofrojmë produktin ose shërbimin

Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave tuaja më vonë në çdo kohë.Megjithatë, vendimi juaj për të tërhequr miratimin tuaj nuk ndikon në mbledhjen, përdorimin, përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja përpara tërheqjes së pëlqimit tuaj.

Sipas ligjeve dhe rregulloreve, ne nuk mund t'i përgjigjemi kërkesës suaj në rrethanat e mëposhtme:

o Çështje të sigurisë kombëtare

o Siguria publike, shëndeti publik dhe interesi kryesor publik

o Çështjet e hetimit penal, ndjekjes penale dhe gjykimit

o Dëshmi se keni shpërdoruar të drejtat tuaja

o Përgjigja ndaj kërkesës suaj do të cenonte seriozisht të drejtat tuaja ligjore dhe të individëve apo organizatave të tjera

Nëse keni nevojë të fshini, tërhiqni informacionin tuaj ose dëshironi të ankoheni ose raportoni në lidhje me sigurinë e informacionit tuaj, ju lutemi na kontaktoni.Email kontakti:info@huisongpharm.com

Ndryshimet e politikës së privatësisë

• Ne mund ta përditësojmë ose modifikojmë herë pas here këtë Politikë të Privatësisë.Kur bëjmë përditësime ose ndryshime, ne do t'i shfaqim deklaratat e përditësuara në këtë faqe për lehtësinë tuaj.Nëse nuk ju ofrojmë njoftim të ri dhe/ose marrim pëlqimin tuaj, sipas rastit, ne gjithmonë do të përpunojmë informacionin tuaj personal në përputhje me politikat e privatësisë në fuqi në kohën e mbledhjes.

• Përditësimi i fundit më 10 dhjetor 2021

HETIM

Shpërndaje

  • sns05
  • sns06
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04