• Regoli tal-privatezza

Regoli tal-privatezza

Għandna rispett sħiħ għall-privatezza tiegħek u nafu li jista' jkollok tħassib dwar il-privatezza tiegħek.Nittamaw li permezz ta’ din il-politika ta’ privatezza, nistgħu ngħinuk tifhem l-informazzjoni personali li l-websajt tagħna tista’ tiġbor, kif tintuża, kif hija protetta u d-drittijiet u l-għażliet tiegħek dwar l-informazzjoni personali tiegħek.Jekk ma tistax issib it-tweġiba li qed tfittex f'din il-politika ta' privatezza, jekk jogħġbok staqsi lilna direttament.Kuntatt Email:info@huisongpharm.com

Informazzjoni Possibbli Miġbura

Meta volontarjament tagħtina informazzjoni personali, aħna niġbru l-informazzjoni personali tiegħek għall-iskop li ġej

Informazzjoni ta' kuntatt tan-negozju/professjonali (eż. isem tal-kumpanija, indirizz elettroniku, numru tat-telefon tan-negozju, eċċ.)

Informazzjoni ta’ kuntatt personali (eż. isem sħiħ, data tat-twelid, numru tat-telefon, indirizz, indirizz elettroniku, eċċ.)

Informazzjoni dwar l-informazzjoni ta' identifikazzjoni tan-netwerk tas-settings tiegħek (eż. indirizz IP, ħin ta' aċċess, cookie, eċċ.)

Aċċess istatus/kodiċi tal-istatus HTTP

Ammont ta' data trasferita

Aċċess għall-websajt mitlub

Informazzjoni Personali se tintuża għal/għal:

• Jgħinek taċċessa l-websajt

• Żgura li l-websajt tagħna taħdem sew

• Analizza u tifhem aħjar l-użu tiegħek

• Tissodisfa r-rekwiżiti legali obbligatorji

• Riċerka tas-suq ta' prodotti u servizzi

• Suq tal-prodott u bejgħ

• Informazzjoni dwar il-komunikazzjoni tal-prodott, li twieġeb għat-talbiet

• Żvilupp tal-prodott

• Analiżi statistika

• Ġestjoni tal-operazzjonijiet

Qsim ta' Informazzjoni, Trasferimenti, u Żvelar Pubbliku

1) Biex niksbu l-għanijiet deskritti f'din il-politika, nistgħu naqsmu l-informazzjoni personali tiegħek mar-riċevituri li ġejjin:

a.Kumpaniji u/jew fergħat Affiljati tagħna

b.Sal-punt raġonevoli meħtieġ, aqsam ma’ sottokuntratturi u fornituri ta’ servizzi fdati minna u responsabbli għall-ipproċessar tal-informazzjoni personali tiegħek taħt is-superviżjoni tagħna, sabiex ikunu jistgħu jwettqu l-funzjonijiet tagħhom stess biex jiksbu l-għanijiet permessi hawn fuq

c.Persunal tal-gvern (Eż.: aġenziji tal-infurzar tal-liġi, qrati, u aġenziji regolatorji)

2) Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor f'din il-politika jew meħtieġ mil-liġijiet u r-regolamenti, Huisong Pharmaceuticals mhux se tiżvela pubblikament l-informazzjoni personali tiegħek mingħajr il-kunsens espliċitu tiegħek jew bis-suġġeriment tiegħek.

Trasferiment Transkonfinali ta' Informazzjoni

L-informazzjoni li tipprovdilna permezz ta’ din il-websajt tista’ tiġi trasferita u aċċessata fi kwalunkwe pajjiż jew reġjun fejn jinsabu l-affiljati/fergħat jew il-fornituri tas-servizz tagħna;billi tuża l-websajt tagħna jew tipprovdilna informazzjoni ta' kunsens (kif meħtieġ mil-liġi), dan ifisser li inti ftiehem li tittrasferixxi l-informazzjoni lilna, iżda kull fejn tkun ittrasferita, ipproċessata u aċċessata d-data tiegħek, aħna se nieħdu miżura biex niżguraw it-trasferiment tad-dejta tiegħek huwa assigurat kif suppost, aħna se nżommu l-informazzjoni personali u d-dejta tiegħek kunfidenzjali, nirrispondu strettament li partijiet terzi awtorizzati tagħna jaħżnu u jipproċessaw l-informazzjoni u d-dejta personali tiegħek b’mod kunfidenzjali, sabiex l-informazzjoni personali tiegħek tkun konformi mar-rekwiżiti ta’ applikabbli. liġijiet u regolamenti u mhux inqas mill-protezzjoni ta 'din il-politika ta' protezzjoni tal-informazzjoni.

Protezzjoni u Ħażna ta' Informazzjoni

Aħna se nieħdu l-miżuri xierqa, il-ġestjoni, u l-miżuri protettivi teknoloġiċi, inkluż l-użu ta 'teknoloġija ta' kriptaġġ ta 'informazzjoni standard tal-industrija biex nikkriptaw u taħżen l-informazzjoni tiegħek, sabiex nipproteġu l-kunfidenzjalità, l-integrità u s-sigurtà tal-informazzjoni li niġbru u nżommu biex nipprevjenu. l-aċċidentali jew it-telf, serq u abbuż, kif ukoll aċċess mhux awtorizzat, żvelar, alterazzjoni, qerda jew kwalunkwe tip ieħor ta 'immaniġġjar illegali.

Drittijiet Tiegħek

Skont il-liġijiet u r-regolamenti applikabbli dwar il-privatezza tad-dejta, fil-prinċipju għandek id-drittijiet li ġejjin

Id-dritt li tkun taf dwar id-dejta tiegħek li aħna naħżnu:

Id-dritt li titlob korrezzjonijiet jew li tirrestrinġi l-ipproċessar tad-dejta tiegħek:

Id-dritt li titlob it-tħassir tad-dejta tiegħek taħt iċ-ċirkostanzi li ġejjin:

o Jekk l-ipproċessar tagħna tad-dejta tiegħek jikser il-liġi

o Jekk niġbru u nużaw id-dejta tiegħek mingħajr il-kunsens tiegħek

o Jekk l-ipproċessar tad-dejta tiegħek jikser il-ftehim bejnek u bejnietna

o Jekk ma nkunux aktar kapaċi nipprovdulek il-prodott jew is-servizz

Tista' tirtira l-kunsens tiegħek għall-ġbir, l-ipproċessar u l-użu tad-dejta tiegħek aktar tard fi kwalunkwe ħin.Madankollu, id-deċiżjoni tiegħek li tirtirak il-kunsens ma taffettwax il-ġbir, l-użu, l-ipproċessar u l-ħażna tad-dejta tiegħek qabel l-irtirar tal-kunsens tiegħek.

Skont il-liġijiet u r-regolamenti, ma nistgħux nirrispondu għat-talba tiegħek taħt iċ-ċirkostanzi li ġejjin:

o Kwistjonijiet ta' sigurtà nazzjonali

o Sigurtà pubblika, saħħa pubblika u interess pubbliku ewlieni

o Kwistjonijiet ta' investigazzjoni kriminali, prosekuzzjoni, u proċess

o Evidenza li abbużajt mid-drittijiet tiegħek

o Jekk twieġeb għat-talba tiegħek, tfixkel serjament id-drittijiet legali tiegħek u dawk ta' individwi jew organizzazzjonijiet oħra

Jekk għandek bżonn tħassar, tirtira l-informazzjoni tiegħek, jew tixtieq tilmenta jew tirrapporta dwar is-sigurtà tal-informazzjoni tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattjana.Kuntatt Email:info@huisongpharm.com

Bidliet fil-Politika tal-Privatezza

• Nistgħu naġġornaw jew nimmodifikaw din il-Politika ta' Privatezza minn żmien għal żmien.Meta nagħmlu aġġornamenti jew bidliet, aħna se nuru d-dikjarazzjonijiet aġġornati fuq din il-paġna għall-konvenjenza tiegħek.Sakemm ma nipprovdulekx avviż ġdid u/jew niksbu l-kunsens tiegħek, kif xieraq, aħna dejjem nipproċessaw l-informazzjoni personali tiegħek skont il-politiki tal-privatezza fis-seħħ fil-ħin tal-ġbir.

• Aġġornata l-aħħar fl-10 ta' Diċembru 2021

INKJESTA

Aqsam

  • sns05
  • sns06
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04