ИНТ
|CN
  • Правно одрекување

Правно одрекување

Одрекување

Сите информации содржани на оваа веб-локација се само за референца.Иако се направени сите напори за да се обезбеди точноста на таквите информации, до степен што го дозволува законот, Huisong не ја гарантира точноста, комплетноста или навременоста на таквите информации и нема да биде одговорен за какви било последици што произлегуваат од или се потпираат на таквите информации .Huisong го задржува правото да ги менува информациите на оваа веб-локација во секое време без претходна најава.

Информациите дадени на оваа веб-локација не вклучуваат никакви имплицитни или експлицитни гаранции (вклучувајќи, не ограничувајќи се исто така, на какви било гаранции во врска со неговата достапност, квалитет, соодветност за употреба или какво било непрекршување);Обезбедена е каква било гаранција за континуитетот на работата на оваа веб-локација, без разлика дали ќе биде предмет на какви било пречки, компјутерски вируси или други проблеми.

Изјава за авторски права

Сите материјали на оваа веб-локација (вклучувајќи слики, видеа и текстуална содржина) се во сопственост или лиценцирани од Huisong.Се согласувате да бидете обврзани со условите на овој договор доколку ја користите и пристапувате на оваа веб-локација.Со пристап и прелистување на оваа веб-локација, вие се согласувате да подлежите на условите и одредбите наведени подолу.Сите содржини, брендови, трговски марки, икони, логоа и дизајни на пакувања на оваа веб-локација припаѓаат на Huisong.Сите авторски и други права на интелектуална сопственост се исто така заштитени.Објавувањето на овие материјали на веб-локацијата од страна на Huisong не подразбира дозвола за кое било лице да ги користи или репродуцира.Може да ја прелистувате веб-локацијата, да преземате и фотокопирате делови од веб-локацијата, но само за некомерцијална и лична употреба.Содржините на оваа веб-локација нема да се копираат, репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат (освен ако тоа не е дозволено со релевантните закони), и нема да се менувам.Ниту едно лице нема, во печатена или електронска форма, да ја користи оваа содржина на други дела, публикации или веб-локации, ниту пак кое било лице смее да пренесува или продава содржина или материјал добиен од оваа веб-локација на други.

ИСТРАЖУВАЊЕ

Споделете

  • sns05
  • sns06
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04