อินเตอร์เนชั่นแนล
|ซีเอ็น
  • ข้อสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

ข้อสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นในขณะที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Huisong ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความทันเวลาของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรืออาศัยข้อมูลดังกล่าว .Huisong ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ไม่รวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือชัดเจน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งาน คุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือการไม่ละเมิด)การรับประกันใด ๆ ที่ให้ไว้เพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การแทรกแซง ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือปัญหาอื่น ๆ

คำชี้แจงลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และเนื้อหาข้อความ) เป็นของ Huisong หรือได้รับอนุญาตคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หากคุณใช้และเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยการเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่างเนื้อหา แบรนด์ เครื่องหมายการค้า ไอคอน โลโก้ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นของ Huisongลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดได้รับการคุ้มครองเช่นกันการโพสต์เนื้อหาเหล่านี้บนเว็บไซต์โดย Huisong ไม่ได้หมายความถึงการอนุญาตให้บุคคลใดใช้หรือทำซ้ำเนื้อหาเหล่านี้คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ ดาวน์โหลด และคัดลอกบางส่วนของเว็บไซต์ได้ แต่สำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้นเนื้อหาของเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกคัดลอก ทำซ้ำ ตีพิมพ์ เผยแพร่ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) และฉันจะไม่ได้รับการแก้ไขห้ามมิให้บุคคลใดใช้เนื้อหานี้ในงาน สิ่งพิมพ์ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และห้ามบุคคลใดโอนหรือขายเนื้อหาหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ให้กับผู้อื่น

สอบถามข้อมูล

แบ่งปัน

  • sns05
  • sns06
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04