• Právní vyloučení odpovědnosti

Právní vyloučení odpovědnosti

Zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na této webové stránce jsou pouze orientační.Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti takových informací, v rozsahu povoleném zákonem, společnost Huisong nezaručuje přesnost, úplnost nebo aktuálnost takových informací a nebude odpovědná za žádné důsledky, které vyplynou z takových informací nebo se na ně spolehne. .Společnost Huisong si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit informace na těchto webových stránkách.

Informace uvedené na této webové stránce nezahrnují žádné implicitní nebo výslovné záruky (včetně, nikoli však výhradně, záruk týkajících se jejich dostupnosti, kvality, vhodnosti pro jejich použití nebo jakéhokoli jejich neporušení);Je poskytována jakákoli záruka na kontinuitu provozu této webové stránky, ať už bude vystavena jakémukoli rušení, počítačovým virům nebo jiným problémům.

Prohlášení o autorských právech

Veškeré materiály na této webové stránce (včetně obrázků, videí a textového obsahu) jsou ve vlastnictví nebo v licenci společnosti Huisong.Souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy, pokud používáte tuto webovou stránku a přistupujete k ní.Vstupem a procházením této webové stránky souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami uvedenými níže.Veškerý obsah, značky, ochranné známky, ikony, loga a návrhy obalů na této webové stránce patří společnosti Huisong.Všechna autorská práva a další práva duševního vlastnictví jsou rovněž chráněna.Zveřejnění těchto materiálů na webových stránkách společností Huisong neznamená povolení pro jakoukoli osobu k jejich použití nebo reprodukci.Můžete procházet webové stránky, stahovat a kopírovat části webových stránek, ale pouze pro nekomerční a osobní použití.Obsah této webové stránky nesmí být kopírován, reprodukován, publikován, šířen (pokud to nepovolují příslušné zákony) a nesmí být upravován.Žádná osoba nesmí v tištěné nebo elektronické podobě používat tento obsah na žádných jiných dílech, publikacích nebo webových stránkách, ani nesmí převádět nebo prodávat jakýkoli obsah nebo materiál získaný z těchto webových stránek jiným osobám.

POPTÁVKA

Podíl

  • sns05
  • sns06
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04