• Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

từ chối trách nhiệm

Tất cả thông tin có trong trang web này chỉ mang tính tham khảo.Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của thông tin đó, trong phạm vi pháp luật cho phép, Huisong không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin đó và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ hoặc dựa vào thông tin đó .Huisong có quyền sửa đổi thông tin trên trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Thông tin được cung cấp trên trang web này không bao gồm bất kỳ đảm bảo ngầm hoặc rõ ràng nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ đảm bảo nào về tính sẵn có, chất lượng, sự phù hợp cho việc sử dụng hoặc bất kỳ sự không vi phạm nào);Bất kỳ sự đảm bảo nào được cung cấp cho tính liên tục của hoạt động của trang web này, cho dù nó có bị can thiệp, vi-rút máy tính hoặc các vấn đề khác hay không.

Tuyên bố về bản quyền

Tất cả tài liệu trên trang web này (bao gồm hình ảnh, video và nội dung văn bản) đều do Huisong sở hữu hoặc cấp phép.Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận này nếu bạn sử dụng và truy cập trang web này.Bằng cách truy cập và duyệt trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.Tất cả nội dung, nhãn hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng, logo và thiết kế bao bì trên trang web này đều thuộc về Huisong.Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác cũng được bảo vệ.Việc Huisong đăng những tài liệu này lên trang web không ngụ ý cho phép bất kỳ người nào sử dụng hoặc sao chép chúng.Bạn có thể duyệt trang web, tải xuống và sao chép các phần của trang web, nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.Nội dung của trang web này không được sao chép, sao chép, xuất bản, phổ biến (trừ khi được pháp luật liên quan cho phép) và không được sửa đổi.Không ai được phép sử dụng nội dung này ở dạng bản cứng hoặc điện tử trên bất kỳ tác phẩm, ấn phẩm hoặc trang web nào khác cũng như không ai có thể chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có được từ trang web này cho người khác.

CUỘC ĐIỀU TRA

Chia sẻ

  • sns05
  • sns06
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04