• hållbarhet

Hållbarhet

 • GER en utmärkt arbetsplats

 • MINSKA vår påverkan på miljön

 • BYG en win-win-relation

 • STÅ för vår etik och våra värderingar

 • FÖRSE

  GER en utmärkt arbetsplats

   • Varm onboarding och fortsatt träning på jobbet
   • Komplett medarbetarnas säkerhet & hälsa system och ledning
   • Årliga medarbetarnöjdhetsundersökningar och effektiva återkopplingskanaler till ledningsgruppen
   • Rättvist löne- och förmånssystem i enlighet med principen om lika lön för lika arbete och jämställdhet mellan män och kvinnor
 • MINSKA

  MINSKA vår påverkan på miljön

   • Inriktning, spårning och sänkning av företagets koldioxidavtryck genom att minska den totala energiförbrukningen och övergå till användningen av förnybara energikällor
   • Kontroll av avloppsvattenutsläpp och bullerreduktion i enlighet med lokala bestämmelser
   • Grönt program för upphandling, förpackning och återvinning
 • BYGGA

  BYG en win-win-relation

   • Långsiktiga partnerskap med leverantörer som undertecknar åtaganden om säkerhet i leveranskedjan
   • Strikta granskningsriktlinjer för leverantörskvalificering
   • Regelbundet schemalagda kvalitets- och EHS-revisioner på plats av nyckelleverantörer
 • STÅ

  STÅ för vår etik och våra värderingar

   • Transparent och rättvis upphandlings- och anbudsprocess
   • Hålla regelbundet utbildning i affärsetik och efterlevnad för anställda och ledning
   • Medlem av United Nations Compact Organization sedan 202
   • GRI årsredovisning

2021 EcoVadis brons

Kontinuerlig förbättring och hållbar utveckling

FÖRFRÅGAN

Dela med sig

 • sns05
 • sns06
 • sns01
 • sns02
 • sns03
 • sns04