• استخدام پردیس
22-03-15 داروساز بخش: داروسازی محل کار: هانگژو، چین تعداد جذب شده: 5 نفر
22-03-15 دستیار فروش بخش: فروش محل کار: هانگژو، چین تعداد جذب شده: 5 نفر
22-03-15 همکار فروش بخش: فروش محل کار: هانگژو، چین تعداد جذب شده: 10 نفر
22-03-15 متخصص QC بخش: کیفیت محل کار: هوژو، چین تعداد جذب شده: 5 نفر
22-03-15 پژوهشگر استانداردهای کیفیت بخش: تحقیق و توسعه محل کار: هانگژو، چین تعداد جذب شده: 5 نفر
22-03-15 کارشناس دانشگاهی بخش: بازاریابی محل کار: هانگژو، چین تعداد جذب شده: 2
22-03-15 کارشناس ثبت نام بخش: کیفیت محل کار: هانگژو، چین تعداد جذب شده: 1
22-03-15 کارشناس فنی محصول بخش: بازاریابی محل کار: هانگژو، چین تعداد جذب شده: 1
پرس و جو

اشتراک گذاری

  • sns05
  • sns06
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04